Δράσεις μικρής διάρκειας της ΕΛΙΞ, στην Ελλάδα


Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε Προτάσεις της ΕΛΙΞ για συμμετοχή σε Δράσεις (1-3 ημέρες) που πραγματοποιούμε στην Ελλάδα καθώς και τους Απολογισμούς ορισμένων από τις δράσεις αυτές.

Προτάσεις συμμετοχής σε Δράσεις (1-3 ημέρες) που πραγματοποιούμε στην Ελλάδα
Η ΕΛΙΞ οργανώνει και συμμετέχει σε ημερήσιες ή λίγων ημερών δράσεις στην Ελλάδα (δενδροφυτεύσεις, καθαρισμοί δασών ή παραλιών, δράσεις ευαισθητοποίησης, κοινωνικές…).

Σε τέτοιες δράσεις η ΕΛΙΞ είτε αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση με τις ομάδες ειδικευμένων συνεργατών της, οι οποίοι προετοιμάζουν αλλά και καθοδηγούν τους συμμετέχοντες, είτε συμμετέχει με ομάδες εθελοντών της σε δράσεις που προετοιμάζουν οι δήμοι ή άλλοι φορείς. Η συμμετοχή σε αυτές είναι ελεύθερη και η βοήθεια των εθελοντών σημαντική.

Η συμμετοχή στις δράσεις αυτές είναι ανοιχτή σε όλους.

Οι δρασεις της ΕΛΙΞ για το περιβάλλον τον πολιτισμο και την κοινωνια Οι δρασεις της ΕΛΙΞ για το περιβάλλον τον πολιτισμο και την κοινωνια Δρασεις της ΕΛΙΞ για την άρση του αποκλεισμού σε ευπαθείς ομάδες