Η ΕΛΙΞ για αυτή την εβδομάδα σας προτείνει 8 Αυγουστιάτικα εθελοντικά προγράμματα, το ένα για εφήβους και 2 για τον Σεπτέμβριο.


Εκ των οποίων δύο φεστιβάλ και ένα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και οι προορισμοί είναι στην Γαλλία, την Γερμανία, την Ιταλία, την Μεγάλη Βρετανία και την Σερβία, προτάσεις για αυτούς που αποφασίζουν τελευταία στιγμή…

 

Γαλλία
1. CONCF-158, LE MANS SOCIOCULTURAL ANIMATIONS, SOCI KIDS, 09/08/17 - 23/08/17, 18-30.
One place available in this wonderful project, funded by the Franco-German Youth Office which will support volunteers by reimbursing their travel costs up to 322 EUR!
Volunteers will create activities to develop local events, as well as organize animations in the district with the local kids and inhabitants. The project is based in the beautiful art and historic city of Le Mans, in the West of France, 50 minutes from Paris by train. Still one place available!

 

Γερμανία
2. ijgd 17228, NATURE AND AMP; ADVENTURE BY LAND, SEA AND AIR II, TEEN (teenage_camp), RENO ENVI ART, 12/08/17 - 26/08/17, 14-17, extra fee 395 euro
Ιf you can swim and ride a bike, enjoy being on the water and speak English, have a look at this project, near Aachen!

3. ijgd 27335, LETAEUROS DANCE TOGETHER - GELSENKIRCHEN, STUD, 12/08/17 - 29/08/17, 16-26
Beautiful workcamp for dance, performance and arts lovers, located in the town of Gelsenkirchen! Volunteers will be involved with local young people try out creative expression through dance.

4. IBG 28, LANGENBRETTACH, RENO MANU, 05/08/17 - 19/08/17, 18-28
Volunteers will renovate a log cabin and its campfire place in the forest area close to Langenbrettach.

Ιταλία
5. CPI23, SILIUS TOGETHER, RENO MANU, 20/08/17 - 27/08/17, 18-30
In this program volunteers, together with young people from the local village of Silius (50 km from Cagliari), will work at the restoration, requalification and improvement of activities of the village Sport Centre, and will have the opportunity to explore the typical Sardinian places, beaches and amazing naturalistic corners.

6. LUNAR 26 , CIRCOCENTRICA 2017, FEST, 01/09/17 - 13/09/17, 18-30
In this exciting workcamp, volunteers will work at the preparation and management of an event, an international festival "Circo Centrica 2017" close to Rome.

Μεγάλη Βρετανία
7. XS04, DEAN CASTLE 3, ENVI, 09/09/17 - 23/09/17, 18-70, extra fee 70.00 GBP
Volunteers will take part in environmental and conservation activities throughout the Dean Castle Country Park, a fantastic place in Kilmarnock where a 14th century castle houses world class collections including historic weapons, armour and musical instruments.

8. UNA04, COCA, ENVI FEST AGRI, 06/08/17 - 23/08/17, 18-99, extra fee 50 euro
Among various activities, volunteers will help out before, during and after the Harvest Party organized by the Caerhys Organic Community Agriculture (COCA) in a very beautiful location, St Davidspembrokeshire, a unique city surrounded by some of the finest coastline in Europe, afavourite location of artists, travellers, pilgrims and surfers..

Σερβία
9. VSS31, IT'S TIME FOR CAMP(ING)!, NIS, RENO CONS, 02/08/17 - 13/08/17, 18-99, 1 place for female
If you like the mountain, this is the project for you! In this beautiful program, you will paint camp houses, maintain the campground and set up guideposts in the mountains, at the altitude of 800 meters, only 13 km from the center of Nis.

10. VSS38, OTTOMAN TALES, KUPINOVO RS, ARCH MANU, 10/09/17 - 23/09/17, 18-99 (4 places for males)
If you are interested in archaeology and history, you will love this workcamp, located in Kupinovo, 50 km south-west of Belgrade in the Srem Region. You will have the opportunity to join an international team of volunteer who, guided by a local archaeologist, will continue the work from the previous years in the area of the fortress Kupinik, destroyed in 1521 when Sultan Suleiman the Magnificent conquered this region.