Εκστρατείες - Ενημερώσεις

Η ΕΛΙΞ στα πλαίσια της διεθνούς της δικτύωσης, οργανώνει, συντονίζει και συμμετέχει σε ετήσιες εκστρατείες ενημέρωσης και δράσης σχετικά με τον εθελοντισμό, την κοινωνία των πολιτών, την κοινωνική και διαγενεακή αλληλεγγύη, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την ευρωπαϊκή συνοχή.

 

Κάθε χρόνο οργανώνονται συναντήσεις ενημέρωσης για τα προγράμματα που υλοποιούνται στην Ελλάδα αλλά και τις δυνατότητες συμμετοχής σε χιλιάδες προγράμματα (workcamps) στο εξωτερικό μέσω του δικτύου της Alliance of Voluntary Service Organisations.

 

Πραγματοποιούνται ειδικές συναντήσεις παρουσιάζονται οι ετήσιες αξιολογήσεις των προγραμμάτων που έχoυν ολοκληρωθεί καθώς και συναντήσεις με στόχο τη γνωριμία των στελεχών, των εθελοντών και των υποστηρικτών της οργάνωσης με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών αλλά και ιδεών για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και δράσεων.

 

Ενημερωτικές δράσεις πραγματοποιούνται σε σχολεία, πανεπιστήμια και κολέγια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν έτσι να ενημερωθούν σχετικά με την δραστηριότητα της οργάνωσης και τις επιλογές που υπάρχουν στον κόσμο του εθελοντισμού.

 

Διαρκής είναι επίσης η παρουσία της ΕΛΙΞ και σε συνέδρια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά με σκοπό την αναζήτηση συνεργασιών στα πλαίσια της εταιρικής υπευθυνότητας και τη δημιουργία συνεργιών προς όφελος ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

logo flickrVisit ELIXgr on youtubeFollow ELIX on Google+Follow ELIX on twitterFollow ELIX on Facebook

εγγραφείτε στο NewsLetter