Ετήσια Αξιολόγηση WorkCamps

Κάθε χρόνο η ΕΛΙΞ οργανώνει και ζητά από τους εθελοντές της να αξιολογήσουν τα Προγράμματα Εθελοντής Εργασίας που συμμετείχαν

 • Αξιολόγηση των WorkCamp εξωτερικού από τους εθελοντές της ΕΛΙΞ για το 2014

  Η ΕΛΙΞ όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ζήτησε από όλους τους εθελοντές της, να αξιολογήσουν τα προγράμματα εθελοντικής εργασίας – workcamp στο εξωτερικό που συμμετείχαν.

   

  Στόχος είναι να βελτιώσει τα Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας (workcamps) που συμμετέχουν οι εθελοντές της. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργήσει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν.

   

  Με την διαδικασία αυτή μπορούν να εντοπιστούν τόσο οι καλές πρακτικές όσο και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν. Έτσι μπορούν να

  ...
 • Αξιολόγηση των WorkCamp εξωτερικού από τους εθελοντές της ΕΛΙΞ για το 2013

  Η ΕΛΙΞ όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ζητά από όλους τους εθελοντές της, να αξιολογήσουν τα προγράμματα εθελοντικής εργασίας – workcamp στο εξωτερικό που συμμετείχαν.

   

  Στόχος είναι να βελτιώσει τα Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας (workcamps) που συμμετέχουν οι εθελοντές της. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργήσει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν.

   

  Με την διαδικασία αυτή μπορούν να εντοπιστούν τόσο οι καλές πρακτικές όσο και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν. Έτσι μπορούν να

  ...
 • Αξιολογηση workcamp εξωτερικού από εθελοντές, 2012

  Η ΕΛΙΞόπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, προκειμένου να βελτιώσει τα Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας (workcamps) που συμμετέχουν οι εθελοντές της κάθε χρόνο στο εξωτερικό, έχει δημιουργήσει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτά κάθε περίοδο.

  Στόχος είναι να εντοπιστούν τόσο οι καλές πρακτικές όσο και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν. Έτσι μπορούν να βελτιωθούν τόσο τα ίδια τα προγράμματα αλλά και οι πληροφορίες που

  ...
 • Αξιολογηση workcamp εξωτερικού από εθελοντές, 2011

  Εθελοντές της ΕΛΙΞ αξιολογούν τα workcamp του εξωτερικού που συμμετείχαν το 2011

   

  Η ΕΛΙΞ προκειμένου να βελτιώσει τα Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας (workcamps) που συμμετέχουν οι εθελοντές της κάθε χρόνο στο εξωτερικό, έχει δημιουργήσει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτά κάθε περίοδο.

   

  Στόχος είναι να εντοπιστούν τόσο οι καλές πρακτικές όσο και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν. Έτσι μπορούν να βελτιωθούν τόσο τα ίδια τα προγράμματα αλλά και οι πληροφορίες που παρέχει η ΕΛΙΞ στους

  ...