Η ΕΛΙΞ (πρώην ΠΕΕΠ - Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας για το Περιβάλλον) ιδρύθηκε το 1987 ύστερα από ατομική πρωτοβουλία της κας Ελένης Γαζή, σημερινή πρόεδρος του Δ.Σ. της οργάνωσης. Η συμμετοχή της σε ένα διεθνές πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας στην Ισπανία αποτέλεσε κίνητρο για την ίδρυση της οργάνωσης ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να ζήσουν μια παρόμοια εμπειρία με στόχο την ευρύτερη προώθηση της εθελοντικής προσφοράς.

 

Το 2007, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΕΛΙΞ - Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας συμπλήρωσε 20 χρόνια ενεργής συμμετοχής με δράσεις, σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στις 11 Μαΐου, στα πλαίσια του εορτασμού αυτού, η οργάνωση Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας για το Περιβάλλον - Π.Ε.Ε.Π. απέκτησε το νέο της όνομα, ΕΛΙΞ, καθώς και την καινούρια εταιρική της ταυτότητα Το νέο όνομα και η ανάπτυξη νέων δράσεων αποτελούν μέρος μιας εξέλιξη που διατηρεί ως βασικός στόχος τη συμβολή στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και την εξέλιξή του ως πολίτη του κόσμου μέσα από την ενεργή συμμετοχή στα κοινά.

 

Από την ίδρυση της οργάνωσης, το 1987, μέχρι σήμερα (2015) διοργανώθηκαν πλέον, περισσότερα απο 380 προγράμματα εθελοντικής εργασίας σε 115 περιοχές της Ελλάδας. Αντικείμενο των δράσεων είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώθηση του πολιτισμού και η κοινωνική προσφορά. (Δείτε χάρτη με τα workcamps της ΕΛΙΞ σε όλη την Ελλάδα από το 1987).

 

Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 340 νέοι από την Ελλάδα συμμετέχουν σε προγράμματα εθελοντικής εργασίας και προγράμματα εκπαίδευσης στο εξωτερικό, ενώ 140 με 180 συμμετέχουν στα αντίστοιχα της ΕΛΙΞ στην Ελλάδα. ενώ περίπου 40 εξωτερικοί συνεργάτες της ΕΛΙΞ εμπλέκονται ετησίως στην υλοποίηση των προγραμμάτων μας.


ΕΛΙΞ 25 Χρόνια Δράσης (Φυλλάδιο)

Το καταστατικό της ΕΛΙΞ (τελευταία αναθεώρηση 2016)

 

Βράβευση της ΕΛΙΞ από το Υπουργείο Πολιτισμού για τις δράσεις της στην Αρχαία Ολυμπία το 2008

Βράβευση της ΕΛΙΞ στις 16 Δεκεμβρίου 2015 στο πλαίσιο του θεσμού των Bravo Sustainability Awards 2015‬ που οργανώνεται ετησίως από το Ίδρυμα QualityNet.


Δείτε εδώ τον απολογισμό δράσης της ΕΛΙΞ για το 2015 - 2016: Απολογισμός Δράσης.