Όλα (σχεδόν) τα Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας - WorkCamps που έχει οργανώσει η ΕΛΙΞ από το 1987 σε ένα χάρτη. Οι δράσεις αυτές έχουν υλοποιηθεί με την καλή συνεργασία Εθνικών και Ευρωπαϊκών φορέων, καθώς και σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς.

Πατώντας πάνω σε κάθε λογότυπο της ΕΛΙΞ ELIX pin on Google map στον χάρτη μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί, καλή εξερεύνηση...
(το υπόβαθρο του χάρτη προέρχεται από την εφαρμογή της Google Map)

 


Προβολή ELIX workcamps since 1987... σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους