Οργάνωσε δράση

Η οργάνωση δράσης με τη συμμετοχή εθελοντών είναι μια διαδικασία που σε πολλούς μοιάζει πολύπλοκη. Η ΕΛΙΞ έχει τη δυνατότητα να κάνει την ιδέα σας πραγματικότητα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της διοργάνωσης δράσεων ανάλογα με την περίπτωση, τις δυνατότητες και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες για Δήμους, Εταιρείες, Ιδιώτες, ανάλογα με τις ανάγκες και τον επιθυμητό βαθμό παρέμβασης.

Το έμπειρο δυναμικό της ΕΛΙΞ αναλύει και σχεδιάζει τη δράση που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των εμπλεκομένων
με σκοπό την μακροχρόνια αποδοτικότητα και όχι ευκαιριακές παρεμβάσεις. Η υλοποίηση γίνεται σε συνεργασία με τον χορηγό (εταιρία, οργανισμό, ΟΤΑ, ιδιώτη), το ειδικευμένο προσωπικό της ΕΛΙΞ και εθελοντές.

Οι εθελοντές είναι συνειδητοί φορείς ενέργειας και προσφοράς, άνθρωποι όλων των ηλικιών από όλο τον κόσμο. Η επιλογή τους γίνεται με βάση τις ανάγκες των δράσεων. Ο ρόλος τους είναι καταλυτικός για την επιτυχία και το θετικό πρόσημο των προγραμμάτων που εφαρμόζουμε εμείς κι εσείς, από κοινού.

"Διακοπές στο Σχολείο" από την ΕΛΙΞ  elix unicef fca refugee kids 2016  "Αυτό το καλοκαίρι είναι δικό μας" από την ΕΛΙΞ