Στο Cascais της Πορτογαλίας, Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2018, πραγματοποιείται από τις 23 έως 25 Νοεμβρίου 2017 η συνάντηση “Council of Members” της ευρωπαϊκής πλατφόρμας νεολαίας European Youth Forum, που αποτελείται από 104 οργανώσεις - ευρωπαϊκές οργανώσεις νεολαίας και εθνικά συμβούλια νεολαίας.

 

Το δίκτυο της ALLIANCE of European Voluntary Service Organisations είναι μέλος της πλατφόρμας και συμμετέχει στην συνάντηση. Οι δύο εκπρόσωποι του δικτύου στην συνάντηση είναι ο πρόεδρος της Alliance, Mattia Lolli και από την ΕΛΙΞ, ο Τηλέμαχος Μπόνη.

 

Στο πλαίσιο της συνάντησης τα μέλη του European Youth Forum θα συζητήσουν σημαντικά θέματα, το κυριότερο των οποίων είναι η υιοθέτηση του "Policy Paper on Erasmus+ successor programme" που θα αποτελέσει την βάση για τις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το μέλλον του προγράμματος Erasmus+.

 

Μεταξύ των άλλων, σημαντικό θέμα συζήτησης θα αποτελέσει το "European Solidarity Corps", επερχόμενο πρόγραμμα κινητικότητας νέων, που έχει ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Το άνοιγμα της συνάντησης θα πραγματοποιηθεί με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας για το 2020.

logo flickrVisit ELIXgr on youtubeFollow ELIX on Google+Follow ELIX on twitterFollow ELIX on Facebook

εγγραφείτε στο NewsLetter