Ανταλλαγές νέων, σεμινάρια - Εκπαιδεύσου με την ΕΛΙΞ

Ένα από τα σημαντικότερα εφόδια των ανθρώπων είναι η δυνατότητα εκπαίδευσή τους σε θέματα που τους ενδιαφέρουν.

 

Με στόχο αυτό και με εργαλείο την "Μη Τυπική Μάθηση - Non Formal Education" η ΕΛΙΞ οργανώνει προγράμματα κατάρτισης, εκπαίδευση, ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών στην Ελλάδα ή συμμετέχει ως εταίρος σε αντίστοιχα στο Εξωτερικό εξασφαλίζοντας θέσεις συμμετοχής για εσάς.

Τα προγράμματα αυτά είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι καλύπτουν ένα μέρος του κόστους των δράσεων αυτών.

 

Η ΕΛΙΞ από το 1987 στο πλαίσιο των δράσεών της με στόχο την προσωπική ανάπτυξη και την εξέλιξη του ατόμου ως πολίτη του κόσμου μέσα από την ενεργή συμμετοχή στα κοινά, εξασφαλίζει την αξιόπιστη επιλογή των προγραμμάτων αυτών μέσα από τις συνεργασίες της με οργανώσεις του εξωτερικού.

 

Η ΕΛΙΞ έχει συντονίσει ή έχει αποτελέσει εταίρος σε προγράμματα όπως: Προγράμματα ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ (ΔΡΑΣΕΙΣ 1,2,3,4), EQUAL, LEONARDO DA VINCI, AMICUS, EUROPEAN YOUTH FOUNDATION, Κοινωφελή Εργασία και άλλα.


Επιπλέον η ΕΛΙΞ με δικούς της πόρους, οργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης συντονιστών, εμψυχωτών, ομαδαρχών για ομάδες εθελοντών, διοργανώνονται την άνοιξη κάθε χρονιάς. Τα σεμινάρια είναι ένας συνδυασμός θεωρίας και πρακτικών βιωματικών ασκήσεων. Συνεργάτες μας για την εκπαίδευση είναι επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι, με πολύχρονη εμπειρία σε εκπαιδευτικά σεμινάρια του είδους. Θεματικές ενότητες των σεμιναρίων:
- μορφές συντονισμού και εμψύχωσης - "camp" leadership style
- δυναμική ομάδας - group dynamics
- επικοινωνία - communication skills
- διαπολιτισμική επικοινωνία - intercultural training
- συνεργασία με τον συντονιστή - co-leadership
- επίλυση συγκρούσεων - conflict resolution
- ενδυνάμωση / δόμηση ομάδας - team building

logo flickrVisit ELIXgr on youtubeFollow ELIX on Google+Follow ELIX on twitterFollow ELIX on Facebook

εγγραφείτε στο NewsLetter
  
 

Προτάσεις για Ανταλλαγές Νέων - Εκπαίδευση

Εμπειρίες - Εντυπώσεις