ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΕΛΙΞ

Η ΕΛΙΞ (πρώην ΠΕΕΠ - Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας για το Περιβάλλον) ιδρύθηκε το 1987 ύστερα από ατομική πρωτοβουλία της κας Ελένης Γαζή, σημερινή πρόεδρος του Δ.Σ. της οργάνωσης. Η συμμετοχή της σε ένα διεθνές πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας στην Ισπανία αποτέλεσε κίνητρο για την ίδρυση της οργάνωσης ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να ζήσουν μια παρόμοια εμπειρία με στόχο την ευρύτερη προώθηση της εθελοντικής προσφοράς.

Το 2007, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΕΛΙΞ - Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας συμπλήρωσε 20 χρόνια ενεργής συμμετοχής με δράσεις, σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στις 11 Μαΐου, στο πλαίσιο του εορτασμού αυτού, η οργάνωση Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας για το Περιβάλλον - Π.Ε.Ε.Π. απέκτησε το νέο της όνομα, ΕΛΙΞ, καθώς και την καινούρια εταιρική της ταυτότητα Το νέο όνομα και η ανάπτυξη νέων δράσεων αποτελούν μέρος μιας εξέλιξης που διατηρεί ως βασικό στόχο τη συμβολή στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και την εξέλιξή του ως πολίτη του κόσμου μέσα από την ενεργή συμμετοχή στα κοινά.

Από την ίδρυση της οργάνωσης, το 1987, μέχρι σήμερα διοργανώθηκαν περισσότερα απο 300 προγράμματα εθελοντικής εργασίας σε 104 περιοχές της Ελλάδας, στα οποία συμμετείχαν 4.665 νέοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ πάνω απο 1.585 νέοι από την Ελλάδα εργάστηκαν εθελοντικά σε προγράμματα στο εξωτερικό. Αντικείμενο των δράσεων είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώθηση του πολιτισμού και η κοινωνική προσφορά. (Δείτε χάρτη με τα workcamps της ΕΛΙΞ σε όλη την Ελλάδα από το 1987)

ΕΛΙΞ 25 Χρόνια Δράσης (Φυλλάδιο)

Δείτε εδώ τον απολογισμό δράσης της ΕΛΙΞ για την προηγούμενη χρονιά:
Απολογισμός Δράσης 2009!

Βράβευση της ΕΛΙΞ από το Υπουργείο Πολιτισμού για τις δράσεις της στην Αρχαία Ολυμπία το 2008

Συνέχεια Περιγραφής

Η χρήση από τον επισκέπτη / χρήστη (εφεξής «χρήστης») των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου (website) www.elix.org.gr, ιδιοκτήτης, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του οποίου είναι η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας» (εφεξής και «ΕΛΙΞ») προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο.

Συνεπώς, ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου. Ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης ακόμη και μετά τις τυχόν αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Πνευματικά Δικαιώματα
Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων και βίντεο, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΛΙΞ και προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο ανήκουν στην ΕΛΙΞ ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο διαδικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.
Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στον διαδικτυακό τόπο έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι ότι θα αφαιρεθούν, εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

Άδεια Χρήσης
Η ΕΛΙΞ ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού του τόπου για προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνο επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση τη μνεία της προέλευσης τους από τον διαδικτυακό τόπο και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κλπ που ενδέχεται να αναγράφονται στην σχετική ένδειξη του δικτυακού τόπου) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών.
Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή: α) οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο και β) κατατεθειμένων σημάτων, καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο.
Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους χρήστες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της ΕΛΙΞ.

Περιορισμός ευθύνης
Η ΕΛΙΞ μέσω του διαδικτυακού της τόπου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτόν να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.

Υπό οποιεσδήποτε όμως συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ΕΛΙΞ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, επιλογών και περιεχομένων του Δικτύου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Η ΕΛΙΞ δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των εξυπηρετητών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον δικτυακό τόπο της ΕΛΙΞ, είτε για κάποιο άλλο δικτυακό τόπο ή εξυπηρετητή (server) μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του. Η ΕΛΙΞ δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση την ΕΛΙΞ.

GDPR
Η ΕΛΙΞ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (στα αγγλικά General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») που τίθεται σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018, τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η ΕΛΙΞ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς της υποστήριξης της επικοινωνίας μεταξύ της ΕΛΙΞ και των επισκεπτών της ιστοσελίδας της, της ανταπόκρισης σε κάθε είδους αίτημά τους, της ενημέρωσης και πληροφόρησής τους για τα προγράμματα, τις δράσεις και τις εκδηλώσεις της ΕΛΙΞ.

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (άρθρο 4), ως Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα νοείται «κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής και «Υποκείμενο των δεδομένων»).

Η ΕΛΙΞ συλλέγει κατά περίπτωση τα ακόλουθα δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), τηλέφωνο.
Newsletters

Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) της ΕΛΙΞ ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης – E-mail. Το Δίκτυο μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Ο παραλήπτης των Newsletters μπορεί να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αποστέλλοντας σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η ΕΛΙΞ μπορεί να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

“Σύνδεσμοί” (links)
Η ΕΛΙΞ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών” ή hyperlinks. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η ΕΛΙΞ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπουν ή ότι συνδέοντα με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Cookies
Το elix.org.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του elix.org.gr, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Δικτύου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο διαδικτυακός τόπος της ΕΛΙΞ αξιοποιεί τα cookies για τους παρακάτω λόγους: (α) Google Analytics Διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου ή/και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητά του. (β) Κοινωνική δικτύωση. Cookies τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης να μοιράζεται εύκολα το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου με τα μέσα αυτά. Ο επισκέπτης / χρήστης του elix.org.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του elix.org.gr είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του elix.org.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Η επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 6 παρ.1 ΓΚΠΔ) επιτρέπεται αν στηρίζεται τουλάχιστον σε ένα από τα ακόλουθα: α) στη συγκατάθεσή σας, β) στην εκτέλεση σύμβασης, στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν τη σύναψη σύμβασης, γ) στη συμμόρφωση της ΕΛΙΞ ως Υπευθύνου Επεξεργασίας σε υποχρέωση από το νόμο, δ) στη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος δικού σας ή άλλου φυσικού προσώπου, ε) σε λόγους δημοσίου συμφέροντος ή στ) στην ανάγκη εκπλήρωσης εννόμου συμφέροντος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή τρίτου.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που εισάγονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της ΕΛΙΞ υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο συμβατό με τους προαναφερθέντες σκοπούς και δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον εάν τούτο επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση ή ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική η κανονιστική αρχή, καθώς και όταν υπάρχει ρητή ειδική συγκατάθεση του Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων για την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων σε τρίτους.

Με την δήλωση συγκατάθεσης κάθε Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων παρέχει την συγκατάθεσή του για την συλλογή, τήρηση και την εν γένει επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων του από την ΕΛΙΞ, αφού προηγουμένως ενημερώθηκε για τον σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας, και για την προστασία αυτών.
Η συγκατάθεση δύναται να αρθεί οποτεδήποτε με σχετική δήλωσή και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση της ΕΛΙΞ.

Κάθε Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων διατηρεί επίσης όλα τα προβλεπόμενα από ΓΚΠΔ δικαιώματα, ήτοι α) το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης για τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα του, β) το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων του ώστε να είναι ακριβή, γ) το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων του αν η επεξεργασία και διατήρησή τους δεν είναι πλέον επιθυμητή ή απαραίτητη, δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, ε) δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του και διαβίβασή τους σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας μέσω της προηγούμενης χορήγησής τους από την ΕΛΙΞ σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων και στη λήψη αποφάσεων που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

Σε περίπτωση που υπό την ιδιότητά σας ως Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, παρακαλείσθε να αποστείλετε σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση elix.org.gr ή επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:
Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας, Βερανζέρου 15, ΤΚ 10677, τηλ. 2103825506.

Το Σωματείο έχει δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα διαγραφής αν η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του, καθώς για τις ανάγκες τήρησης της φορολογικής, ασφαλιστικής ή εν γένει νομοθεσίας.

Επισκέπτες / χρήστες του ιστότοπου της ΕΛΙΞ που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δικτύου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους η ΕΛΙΞ διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

Εφαρμοστέο δίκαιο και Τελικοί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου της ΕΛΙΞ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Τα Δικαστήρια των Αθηνών καθίστανται αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε αξίωση ή εν γένει διαφορά αναφορικά με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης στον ιστότοπο της ΕΛΙΞ.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΛΙΞ και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Πληρωμές
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Ειδικότερα και όσο αφορά στις οικονομικές ενισχύσεις μέσω δωρεών, μετά την επαλήθευση είσπραξης της δωρεάς αποστέλλεται από την ΕΛΙΞ στον δωρητή απόδειξη είσπραξης δωρεάς. Αιτήματα για ακύρωση δωρεάς μετά την αποστολή της απόδειξης είσπραξης δωρεάς δεν θα γίνονται δεκτά.

Ειδικότερα για το ποσό συμμετοχής στα workcamps, το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που ακύρωσεις την συμμετοχή σου ενώ έχεις γίνει δεκτός/ή σε κάποιο από τα προγράμματα (εσωτερικού ή εξωτερικού). Εάν όμως δεν γίνετε δεκτός/ή σε καμία από τις επιλογές σας ή εάν ακυρωθεί το πρόγραμμα όπου έχεις γίνει δεκτός/ή και εμείς δεν μπορέσουμε να σου βρούμε θέση σε άλλο πρόγραμμα της αρεσκείας σου, τότε σου επιστρέφεται άμεσα το ποσό συμμετοχής.

{All payments made using the card are processed through the electronic payment platform of "Alpha e-Commerce" of Alpha Bank and uses TLS 1.2 encryption protocol encryption with 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Encryption is a way of coding the information until it reaches its recipient, who will be able to decode it using the appropriate key.}

Data Protection Officer: Judith Wunderlich-Antoniou

Γίνε εθελοντής και υποστήριξε τις δράσεις και τα προγράμματα της ΕΛΙΞ.

Συμπλήρωσε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γίνε μέρος της αλλαγής που ονειρεύεσαι:

Το έργο της ΕΛΙΞ πραγματοποιείται χάρη στις ευγενικές δωρεές φορέων αλλά και ιδιωτών, οι οποίες και διασφαλίζουν την ανεξαρτησία της οργάνωσης και το υψηλό επίπεδο των δράσεων της.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ κάποιους από τους πολλούς υποστηρικτές της ΕΛΙΞ, καθώς και το συνολικό έργο της ΕΛΙΞ.

Αν θέλετε να υποστηριξετε κι εσεις τις δράσεις μας, συνεισφέρετε το ποσό που επιθυμείτε μέσω της παρακάτω φόρμας του ασφαλούς συτήματος πληρωμών της ALPHA Bank:

Εδώ μπορείτε να πληρώσετε online το ποσό συμμετοχής σας σε κάποιο από τα προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας - Workcamp που προσφέρουμε.

Στην παρακάτω φόρμα, μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε στο πεδίο "αιτιολογία" το όνομα και τον κωδικό του προγράμματος που επιθυμείτε να λάβετε μέρος, ενώ σε περίπτωση που ο κάτοχος της κάρτας είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υποψήφιο εθελοντή, θα πρέπει να συμπληρώσετε και το ονοματεπώνυμο του/της συμμετέχοντας/ουσας στο αντίστοιχο πεδίο.

[Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.]

Η ΕΛΙΞ είναι μέλος στα ακόλουθα δίκτυα:

Διεθνή

Εθνικά

Πιστοποιήσεις - Μητρώα

Η ΕΛΙΞ ακολουθεί συγκεκριμένες αρχές και πρακτικές και εφαρμόζει συγκεκριμένες πολιτικές στην υλοποίηση των δράσεων και προγραμμάτων της.

1. Αρχές και Πρότυπα

Η εργασία μας στο πλαίσιο των εθελοντικών δράσεων και των προγραμμάτων μας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητα φύλων, και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Άλλες βασικές αρχές της ΕΛΙΞ είναι η αποφυγή κακής διαχείρισης, διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας.

Έμφαση δίνεται στην διαφάνεια, τον απολογισμό και τις ίσες ευκαιρίες προς όλους.

2. Πολιτική Προμηθειών

Η ΕΛΙΞ εφαρμόζει συγκεκριμένη Πολιτική Προμηθειών, ώστε να παρέχει την απαραίτητη στήριξη στις εθελοντικές δράσεις και στα προγράμματα που υλοποιεί με την απαραίτητη ποιότητα και ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών, στο χρόνο και τόπο που απαιτούνται, και με τον πιο οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο.

2.1 Διαδικασία Προμηθειών

Η ΕΛΙΞ διαθέτει συγκεκριμένη διαδικασία προμηθειών την οποία εφαρμόζει για όλες τις εθελοντικές της δράσεις και τα προγράμματα.

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: διευκρίνιση προδιαγραφών, εξεύρεση υποψήφιων προμηθευτών, αξιολόγηση προσφορών, ανάθεση συμβολαίων, έλεγχος, παράδοση, εγκατάσταση και θέση λειτουργίας για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.

Ειδικά για τα Συμβόλαια Υψηλής Αξίας (≥ Ευρώ 15.000), το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΙΞ συγκροτεί Επιτροπή Ελέγχου των Συμβολαίων, όπου απαιτείται, προκειμένου για την ακεραιότητα της διαχείρισης των προμηθειών.

2.2. Ανταγωνιστικές Προσφορές (competitive bidding)

Η ΕΛΙΞ αναθέτει συμβόλαια σε υποψήφιους προμηθευτές στη βάση ανταγωνιστικών προσφορών.

2.3. Ανάθεση Σύμβασης

Η Ανάθεση των Συμβάσεων αξιολογείται αντικειμενικά και τηρείται σχετικό αρχείο. Η αξιολόγηση γίνεται στη βάση συνάρτησης ποιοτικών προδιαγραφών και τιμολόγησης.

3. Καλή Διακυβέρνηση

Η ΕΛΙΞ εφαρμόζει πρακτικές καλής διακυβέρνησης και απολογιστικών πρακτικών.

3.1 Πρότυπα συμπεριφοράς και ηθικής

Η ΕΛΙΞ διαθέτει Κώδικα Συμπεριφοράς ως αναπόσπαστο παράρτημα της Διαδικασίας Πρόσληψης των εργαζομένων της, ο οποίος δίνει έμφαση στην ακεραιότητα και τα υψηλά πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς.

Η ΕΛΙΞ έχει υπογράψει τον Κώδικα Συμπεριφοράς της FINN CHURCH AID (https://www.kirkonulkomaanapu.fi/en/) , η οποία με τη σειρά της έχει υπογράψει τον αντίστοιχο Κώδικα του Διεθνούς Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου.

3.2 Προγραμματισμός εθελοντικών δράσεων και προγραμμάτων

Αξιολογούμε προσεκτικά το περιβάλλον τη δεδομένη χρονική στιγμή που πρόκειται να υλοποιηθούν, λαμβάνουμε υπόψη τους σχετικούς κινδύνους, τους διαθέσιμους πόρους και άλλες παραμέτρους που επηρρεάζουν τις εθελοντικές δράσεις και τα προγράμματα, στα οποία στοχεύουμε.

Προστιθέμενες αξίες μας είναι η θεματική γνώση, η εμπειρία μας από πρηγούμενες δράσεις μας, καθώς και οι διασυνδέσεις μας με διεθνή και εθνικά δίκτυα.

Σε συνεργασία με τους εταίρους μας, στοχεύουμε να εξασφαλίζουμε ότι η τοπική κοινωνία και οι πληθυσμιακές ομάδες-στόχος είναι οι βασικοί άξονες για τον σχεδιασμό.

3.3 Επανέλεγχος και αξιολόγηση των δράσεων και προγραμμάτων

Η αξιολόγηση των προγραμμάτων είναι μία τρέχουσα διαδικασία που εξασφαλίζει την τελική επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεών μας. Βασικός μας στόχος είναι τα αποτελέσματα των εθελοντικών μας δράσεων και προγραμμάτων να είναι μακροπρόθεσμα.

Η ΕΛΙΞ εφαρμόζει σύστημα ενδιάμεσων αναφορών και αξιολογήσεων σε όλες τις εθελοντικές δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιεί. Μ’ αυτόν τον τρόπο ελέγχει σε τακτικά χρονικά διαστήματα την πρόοδο των προγραμμάτων και των εθελοντικών δράσεων. Αξιολογεί τόσο τις θετικές, όσο και τις αρνητικές εμπειρίες και αναδιαμορφώνει ανάλογα τις προτεραιότητες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΙΞ είναι 5μελές και η σύνθεση του έχει ως εξής:

Wunderlich-Antoniou Judith Πρόεδρος & Νόμιμη Εκπρόσωπος
Γαζή Ελένη Αντιπρόεδρος, Ταμίας
Παπαδοπούλου Χαρίκλεια Γραμματέας
Μπόνη Τηλέμαχος Μέλος
Μπούμπα Πηνελόπη Μέλος

Δείτε αναλυτικά το Καταστατικό και το Οργανόγραμμα της ΕΛΙΞ:

Το Καταστατικό της ΕΛΙΞ

Το Οργανόγραμμα της ΕΛΙΞ

 

Οικονομικά στοιχεία

Η διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών πόρων είναι προτεραιότητα μας. Για κάθε δράση μας, για κάθε έργο που υλοποιούμε, για κάθε χρηματοδότηση που λαμβάνουμε, για κάθε ποσό που εισπράτουμε, λογοδοτούμε συστηματικά. Ελεγχόμαστε, σε ετήσια βάση, από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών λογιστών.

Έκθεση Ορκωτών Λογιστών 2021

Copyright © 2013 ΕΛΙΞ Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.     [Όροι Χρήσης]

Υποστήριξε την ΕΛΙΞ
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την πολιτική cookies. Συμφωνώ