ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΟ

Η πανδημία COVID-19 που έπληξε ολόκληρη την ανθρωπότητα δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και το έργο της ΕΛΙΞ.

Ως μια οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στον τομέα του εθελοντισμού κυρίως μέσω διεθνών συνεργασιών και που παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως είναι για παράδειγμα οι πρόσφυγες και οι μετανάστες ήρθε αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις.

Τα στελέχη της ΕΛΙΞ αντέδρασαν άμεσα και με σύμμαχο την επιστημονική τους κατάρτιση και τη μακρά εμπειρία τους στο πεδίο επανασχέδιασαν τις παρεμβάσεις μας και ενσωμάτωσαν νέα εργαλεία για την συνέχιση των δράσεων μας.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΛΙΞ στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Εκπαίδευση για την Ένταξη» που υποστηρίζεται από την UNICEF, τον ΔΟΜ και την DG HOME, ανέπτυξε ψηφιακά εργαλεία και δια αποστάσεως δράσεις με σκοπό τη στήριξη των παιδιών και των ενηλίκων που το παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης λειτουργίας των σχολικών μας δομών και της απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Εκπαιδευτικό έργο
Στο πλαίσιο της ανταπόκρισης στις νέες έκτακτες συνθήκες, η ΕΛΙΞ ανέπτυξε νέα εκπαιδευτική στρατηγική για εξ αποστάσεως μάθηση. Η εκπαιδευτική ομάδα της ΕΛΙΞ συνέχισε να εργάζεται διεπιστημονικά στην κατεύθυνση καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Συγκεκριμένα ανέπτυξε:

 • Ολοκληρωμένα σχέδια μαθήματος που συνδυάζουν στοιχεία της διαθεματικής προσέγγισης, της Ισορροπημένης Γλωσσικής Ανάπτυξης (Balanced Language Learning – BLL), αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία για μεικτή μάθηση (ενσωμάτωση του Akelius Language Course) και προσθέτουν την διάσταση της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης στην εκπαιδευτική διεργασία. Τα ολοκληρωμένα σχέδια μαθήματος αναπτύχθηκαν για όλες τις ηλικιακές ομάδες.
 • Βιωματικές δραστηριότητες για το επίπεδο Α2 ελληνομάθειας που συνδυάζουν γλωσσικούς με κοινωνικο-συναισθηματικούς στόχους.
 • Εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε εξ αρχής από την ομάδα της ΕΛΙΞ για εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα (δημιουργία video, podcasts κλπ),
 • Εκπαιδευτικό υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση που συγκεντρώθηκε σε μια τράπεζα περιεχομένου για την εκμάθηση των ελληνικών και των αγγλικών,
 • Βιωματικές δραστηριότητες και σχέδια μαθήματος που ανέπτυξαν οι μαθηματικοί της ΕΛΙΞ και της SolidarityNow για την εργαλειοθήκη Φυσικών Επιστημών. Τα εκπαιδευτικά αυτά elix learning centers covid 19 2020 3εργαλεία συνδυάζουν γνωστικούς με κοινωνικο-συναισθηματικούς στόχους.
 • Επιμέλεια και διορθώσεις στην εργαλειοθήκη “Here we come”, ένα υπό έκδοση βιβλίο που αναπτύχθηκε από εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας της ΕΛΙΞ και της SolidarityNow και περιλαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες με κοινωνικο-συναισθηματικούς στόχους για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.
 • Αναλυτικό πρόγραμμα που δημιούργησαν οι μαθηματικοί της ΕΛΙΞ
 • Ανατροφοδότηση στο περιεχόμενο και τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας του Akelius Language Course.

Η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία και η επικοινωνία με τους μαθητές και τις μαθήτριες συνεχίστηκε με:

 • Facebook Groups και ψηφιακές τάξεις που δημιουργήθηκαν με σκοπό τη συνεχή ροή αναρτήσεων εκπαιδευτικού περιεχομένου που απευθύνεται σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδας
 • Διανομή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για κατ’ οίκον εργασία των μαθητών και μαθητριών της Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας του Ελαιώνα
 • Δημιουργία περισσότερων από 40 podcasts για όλες τις ηλικιακές ομάδες (νήπια, παιδιά, εφήβους και ενήλικες)
 • Online μαθήματα ελληνικών σε συνεργασία με ξενώνες ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω WebEx
 • Εβδομαδιαία τηλεφωνική επικοινωνία με τους/τις ίδιους/ες και τους γονείς τους για την ενημέρωση και την υποστήριξη της συνέχισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σπίτι κατά τη διάρκεια του COVID-19 μέσω των ψηφιακών εργαλείων της ΕΛΙΞ.

Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν:

 • Συναντήσεις των εκπαιδευτικών της ΕΛΙΞ σε εβδομαδιαία βάση ανά εκπαιδευτικό κέντρο αλλά και ανά ειδικότητα (ομάδα δασκάλων της ελληνικής γλώσσας, ομάδα δασκάλων της αγγλικής γλώσσας, ομάδα νηπιαγωγών, ομάδα μαθηματικών) με τη συντονίστρια εκπαίδευσης και τις υπεύθυνες των εκπαιδευτικών κέντρων. Σκοπός των εξ αποστάσεως συναντήσεων ήταν ο καλύτερο συντονισμός του έργου τους, η λήψη αποφάσεων, ο σχεδιασμός των επόμενων βημάτων, η ανατροφοδότηση και γενικά η επεξεργασία εκπαιδευτικών ζητημάτων στην έκτακτη αυτή συγκυρία.
 • Συμμετοχή των μαθηματικών της ΕΛΙΞ σε ομάδα ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού υπό την αιγίδα της UNICEF και σε συνεργασία με τη SolidarityNow.
 • Διάθεση αριθμού tablets για την αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας Akelius Language Course στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με παράλληλη κατάρτιση των στελεχών της δομής στην μεθοδολογία “Blended Language Learning”
 • Συμμετοχή του προσωπικού της ΕΛΙΞ σε επιμορφωτικά σεμινάρια της UNICEF και άλλων φορέων.

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Πρόγραμμα συναντήσεων Ψυχολόγου:

Εβδομαδιαίες συναντήσεις με τις ομάδες των εκπαιδευτικών. Στόχος είναι να συμμετέχουν όλοι οι συνάδελφοι (εκπαιδευτικοί, μεταφραστές, κοινωνικοί λειτουργοί) και να έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν τις ανησυχίες τους. Επίσης, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ατμόσφαιρα της κοινότητας, του ανήκειν σε μία ομάδα. Αυτές οι ομάδες ξεκίνησαν από την αρχή της καραντίνας και συνεχίζουν τακτικά.

Ατομικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς. Οι συναντήσεις αυτές είναι συστηματικές και λαμβάνουν χώρα κάθε εβδομάδα. Η ψυχολόγος του προγράμματος συζητάει με τους συναδέλφους σε ατομικό επίπεδο με σκοπό οι συνάδελφοι να έχουν έναν συνομιλητή και να μην νιώθουν μόνοι τους. Είναι λοιπόν σημαντικό σε αυτήν την μεταβατική και πειραματική περίοδο να γίνεται η προσπάθεια οι επαγγελματίες να νιώθουν δημιουργικοί και κινητοποιημένοι στον νέο τους ρόλο.

Ατομικές συναντήσεις με μαθητές. Η ψυχολόγος του προγράμματος διεξάγει κάθε εβδομάδα ατομικές συναντήσεις με τους μαθητές. Στόχος αυτών των συναντήσεων είναι οι μαθητές και οι οικογένειές τους να διατηρήσουν τα κινητρα που τους κινητοποιούν και να μην υποκύπτουν στα αδιέξοδα του τραύματος.

Συμμετοχή της ψυχολόγου σε εκπαιδευτικές συναντήσεις με σκοπό να συντονίζεται με την εργασία των συναδέλφων.

Help Desk Κοινωνικών Λειτουργών:

Εποπτεία και αξιολόγηση ευάλωτων περιστατικών και περιπτώσεων που χρήζουν συνεχούς υποστήριξης.

Υποστήριξη για ιατρικά θέματα (εμβολιασμών/εξετάσεων) και νομικά ζητήματα μέσω παραπομπών.

Παιδική προστασία μέσα από ανανέωση του code of conduct για διαδικτυακή παρουσία ωφελούμενων και λήψη μαθημάτων από την ΕΛΙΞ μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες.

Εβδομαδιαία τηλεφωνική επικοινωνία με τους/τις μαθητές/ριες και τους γονείς τους για την ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια του COVID-19

 

elix learning centers covid 19 2020 2 elix learning centers covid 19 2020 5
elix learning centers covid 19 2020 1 elix learning centers covid 19 2020 6

 

Σχετικά Άρθρα

Copyright © 2013 ΕΛΙΞ Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.     [Όροι Χρήσης]

Υποστήριξε την ΕΛΙΞ
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την πολιτική cookies. Συμφωνώ