Η ΕΛΙΞ

Ο βασικός πυλώνας λειτουργείας της Οργάνωσης ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας είναι η προσφορά προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνία. Η ΕΛΙΞ πιστεύει στον Εθελοντισμό και το συνολικό αφήγημα του, καλλιεργεί την εθελοντική συνείδηση και προωθεί την εθελοντική δράση. Οι αξίες της Οργάνωσης αποτελούν το συνεκτικό στοιχείο που διασφαλίζει την επίτευξη του οράματος της και το οποίο χαρακτηρίζει το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, από τη διοίκηση έως τους εθελοντές της. Απώτερος στόχος της ΕΛΙΞ είναι η συμβολή της εθελοντικής προσφοράς στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και στην εξέλιξη του ως ενεργός πολίτης του κόσμου. Τέλος η Οργάνωση υπερασπίζεται και προωθεί με το έργο της την Προστασία του Περιβάλλοντος, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Πολυπολιτισμικότητα και την Ισότητα των Φύλων.

Οι Πολιτικές μας

Η ΕΛΙΞ λειτουργεί ακολουθώντας συγκεκριμένες αρχές και πρότυπα, ενώ επίσης εφαρμόζει συγκεκριμένες πρακτικές για την υλοποίηση των δράσεων και των προγραμμάτων της.

1. Αρχές και Πρότυπα

Το έργο της ΕΛΙΞ διέπεται από τις αρχές της αξιοκρατίας, της αξιολόγησης και των ίσων ευκαιριών προς όλους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Οι δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιεί η Οργάνωση ακολουθούν διεθνώς καταξιωμένα πρότυπα, καθώς και πρακτικές καλής διακυβέρνησης και διαφανούς διαχείρισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διασφάλιση της ισότητας των φύλων και της παιδικής προστασίας (ELIX Child Protection Statement).

 

2. Πολιτική Προμηθειών

Η ΕΛΙΞ εφαρμόζει συγκεκριμένη Πολιτική Προμηθειών για τις ανάγκες των εθελοντικών δράσεων και των προγραμμάτων που υλοποιεί, έχοντας ως στόχο τη διαφάνεια της διαδικασίας και την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Για μια πιο συνοπτική παρουσίαση, μπορείτε να δείτε το σχετικό Διάγραμμα (Overall ELIX Procurement Diagram).

2.1 Διαδικασία Προμηθειών

Η ΕΛΙΞ διαθέτει συγκεκριμένη διαδικασία προμηθειών (ELIX Procurement Policy) την οποία εφαρμόζει για όλες της δράσεις και τα προγράμματα και η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: διευκρίνιση προδιαγραφών, εξεύρεση υποψήφιων προμηθευτών, αξιολόγηση προσφορών, ανάθεση συμβολαίων, έλεγχος, παραλαβή.

Ειδικά για τα Συμβόλαια Υψηλής Αξίας (≥ Ευρώ 25.000), το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΙΞ συγκροτεί Επιτροπή Ελέγχου των Συμβολαίων, όπου απαιτείται.

2.2. Ανταγωνιστικές Προσφορές (competitive bidding)

Η ΕΛΙΞ αναθέτει συμβόλαια σε υποψήφιους προμηθευτές στη βάση ανταγωνιστικών προσφορών.

2.3. Ανάθεση Σύμβασης

Η Ανάθεση των Συμβάσεων αξιολογείται αντικειμενικά και τηρείται σχετικό αρχείο. Η αξιολόγηση γίνεται στη βάση συνάρτησης ποιοτικών προδιαγραφών και τιμολόγησης.

 

3. Καλή Διακυβέρνηση

Η ΕΛΙΞ εφαρμόζει πρακτικές καλής διακυβέρνησης και απολογιστικών πρακτικών.

3.1 Πρότυπα συμπεριφοράς και ηθικής

Η ΕΛΙΞ διαθέτει Κώδικα Δεοντολογίας ως αναπόσπαστο παράρτημα της Διαδικασίας Πρόσληψης του ανθρώπινου Δυναμικού της. Ο κώδικας αυτός δίνει έμφαση στην ακεραιότητα και τα υψηλά πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς, βρίσκεται δε υπό συνεχή διαμόρφωση ανάλογα με τις ανάγκες και τις κατευθύνσεις που δίνουν οι Διεθνείς Οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται η Οργάνωση.

Αναπόσπαστο κομμάτι του Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΛΙΞ, αποτελεί και ο Κώδικας Πρόληψης Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης και Κακοποίησης μαζί με τα Παραρτήματά του (ELIX PSEA Code).

3.2 Προγραμματισμός δράσεων και προγραμμάτων

Στην ΕΛΙΞ αξιολογούμε προσεκτικά το φυσικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς κινδύνους, τους διαθέσιμους πόρους και άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν τις δράσεις και τα προγράμματα, στα οποία στοχεύουμε.

Σε συνεργασία με τους εταίρους μας, εξασφαλίζουμε ότι η τοπική κοινωνία και οι πληθυσμιακές ομάδες-στόχο αποτελούν τους βασικούς άξονες για τον σχεδιασμό των δράσεων μας. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε υπόψη τα ιδιαίτερα - κατά τόπους και πληθυσμιακή ομάδα - χαρακτηριστικά.

3.3 Επανέλεγχος και αξιολόγηση των δράσεων και προγραμμάτων

Η αξιολόγηση των προγραμμάτων είναι μία συνεχής διαδικασία που εξασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεών μας. Βασικός στόχος της ΕΛΙΞ είναι τα αποτελέσματα των εθελοντικών δράσεων και προγραμμάτων της να είναι μακροπρόθεσμα.

Η ΕΛΙΞ εφαρμόζει σύστημα ενδιάμεσων αναφορών και αξιολογήσεων, σε όλες τις εθελοντικές δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιεί. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πρόοδο των προγραμμάτων και των δράσεων, ενώ αξιολογεί τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές εμπειρίες, αναδιαμορφώνοντας ανάλογα τις προτεραιότητες της.

 

4. Αρχές Προσλήψεων

Η ΕΛΙΞ επιλέγει το ανθρώπινο δυναμικό της με βάση τόσο την ανθρωποκεντρική αντίληψη των υποψηφίων, όσο και τις ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία που είναι απαραίτητα για την επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων μας. Εγγυάται έτσι διαδικασίες επιλογής που διασφαλίζουν τις ίσες ευκαιρίες, αλλά και την ίση μεταχείριση, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Για το σκοπό αυτό η Οργάνωση τηρεί συγκεκριμένη Πολιτική σχετικά με τη Διαδικασία Πρόσληψης Ανθρώπινου Δυναμικού (ELIX HR Policy).

 

5. GDPR

Η ΕΛΙΞ συμμορφώνεται σε ότι αφορά την διατήρηση των προσωπικών στοιχείων που συλλέγει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, με σκοπό την ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις και τις εκδηλώσεις της, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Data Protection Officer: Judith Wunderlich-Antoniou (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Copyright © 2013 ΕΛΙΞ Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.     [Όροι Χρήσης]

Υποστήριξε την ΕΛΙΞ
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την πολιτική cookies. Συμφωνώ