Η ΕΛΙΞ

Βασική αξία της ΕΛΙΞ είναι η προσφορά προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνία.

Η ΕΛΙΞ πιστεύει στον Εθελοντισμό, καλλιεργώντας την εθελοντική συνείδηση και προωθώντας την εθελοντική δράση.

Βασικός στόχος είναι η συμβολή της εθελοντικής προσφοράς στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και στην εξέλιξή του σε ενεργό πολίτη του κόσμου.

Η ΕΛΙΞ υπερασπίζεται και προωθεί με το έργο της την προστασία του Περιβάλλοντος, τα Ανθρωπινα Δικαιώματα, την Πολυπολιτισμικότητα και την Ισότητα των δυο Φύλων.

Οι Πολιτικές μας

Η ΕΛΙΞ ακολουθεί συγκεκριμένες αρχές εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πρακτικές στην υλοποίηση των δράσεων και των προγραμμάτων της.

1. Αρχές και Πρότυπα

Το έργο της ΕΛΙΞ διέπεται από τις αρχές της αξιοκρατείας, της αξιολόγησης και των ίσων ευκαιριών προς όλους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Οι δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιεί η ΕΛΙΞ ακολουθούν διεθνώς καταξιωμένα πρότυπα και πρακτικές καλής διακυβέρνησης και διαφανούς διαχείρισης.

Έμφαση δίνεται στην διασφάλιση της ισότητας των δύο φύλων.

 

2. Πολιτική Προμηθειών

Η ΕΛΙΞ εφαρμόζει συγκεκριμένη Πολιτική Προμηθειών για τις ανάγκες των εθελοντικών δράσεων και των προγραμματων που υλοποιεί με στόχο τη διαφάνεια της διαδικασίας και την ποιότητα των προιόντων.

2.1 Διαδικασία Προμηθειών

Η ΕΛΙΞ διαθέτει συγκεκριμένη διαδικασία προμηθειών την οποία εφαρμόζει για όλες τις εθελοντικές της δράσεις και τα προγράμματα και η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: διευκρίνιση προδιαγραφών, εξεύρεση υποψήφιων προμηθευτών, αξιολόγηση προσφορών, ανάθεση συμβολαίων, έλεγχος, παραλαβή.

Ειδικά για τα Συμβόλαια Υψηλής Αξίας (≥ Ευρώ 15.000), το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΙΞ συγκροτεί Επιτροπή Ελέγχου των Συμβολαίων, όπου απαιτείται.

2.2. Ανταγωνιστικές Προσφορές (competitive bidding)

Η ΕΛΙΞ αναθέτει συμβόλαια σε υποψήφιους προμηθευτές στη βάση ανταγωνιστικών προσφορών.

2.3. Ανάθεση Σύμβασης

Η Ανάθεση των Συμβάσεων αξιολογείται αντικειμενικά και τηρείται σχετικό αρχείο. Η αξιολόγηση γίνεται στη βάση συνάρτησης ποιοτικών προδιαγραφών και τιμολόγησης.

 

3. Καλή Διακυβέρνηση

Η ΕΛΙΞ εφαρμόζει πρακτικές καλής διακυβέρνησης και απολογιστικών πρακτικών.

3.1 Πρότυπα συμπεριφοράς και ηθικής

Η ΕΛΙΞ διαθέτει Κώδικα Συμπεριφοράς ως αναπόσπαστο παράρτημα της Διαδικασίας Πρόσληψης των εργαζομένων της, ο οποίος δίνει έμφαση στην ακεραιότητα και τα υψηλά πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς.

Η ΕΛΙΞ έχει υπογράψει τον Κώδικα Συμπεριφοράς της FINN CHURCH AID (https://www.kirkonulkomaanapu.fi/en/) , η οποία εφαρμόζει τον Κώδικα του Διεθνούς Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου.

3.2 Προγραμματισμός εθελοντικών δράσεων και προγραμμάτων

Αξιολογούμε προσεκτικά το φυσικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς κινδύνους, τους διαθέσιμους πόρους και άλλες παραμέτρους που επηρρεάζουν τις εθελοντικές δράσεις και τα προγράμματα, στα οποία στοχεύουμε.

Σε συνεργασία με τους εταίρους μας, εξασφαλίζουμε ότι η τοπική κοινωνία και οι πληθυσμιακές ομάδεςστόχος είναι οι βασικοί άξονες για τον σχεδιασμό.

Λαμβάνουμε υπόψη τα ιδιαίτερα τοπικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε κάθε περίπτωση.

3.3 Επανέλεγχος και αξιολόγηση των δράσεων και προγραμμάτων

Η αξιολόγηση των προγραμμάτων είναι μία συνεχής διαδικασία που εξασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεών μας. Βασικός μας στόχος είναι τα αποτελέσματα των εθελοντικών μας δράσεων και προγραμμάτων να είναι μακροπρόθεσμα.

Η ΕΛΙΞ εφαρμόζει σύστημα ενδιάμεσων αναφορών και αξιολογήσεων σε όλες τις εθελοντικές δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιεί. Μ’ αυτόν τον τρόπο ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα την πρόοδο των προγραμμάτων και των δράσεων, ενώ αξιολογεί τόσο τις θετικές, όσο και τις αρνητικές εμπειρίες, αναδιαμορφώνοντας ανάλογα τις προτεραιότητες.

 

4. Αρχες Προσλήψεων

Η ΕΛΙΞ επιλέγει το ανθρώπινο δυναμικό της βασισμένη τόσο στην ανθρωπιστική συνείδηση των υποψηφίων, όσο και σε ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία που είναι απαραίτητα για την επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων μας.

Η ΕΛΙΞ εγγυάται μια διαδικασία επιλογής που διασφαλίζει τις ίσες ευκαιρίες, αλλά και την ίση μεταχείρισή, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

 

5. GDPR

Η ΕΛΙΞ συμμορφώνεται σε ότι αφορά την διατήρηση των προσωπικών στοιχείων που συλλέγει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, με σκοπό την ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις και τις εκδηλώσεις της, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Copyright © 2013 ΕΛΙΞ Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.     [Όροι Χρήσης]

Υποστήριξε την ΕΛΙΞ
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την πολιτική cookies. Συμφωνώ