ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με σημαντικές προκλήσεις πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση του «Learning for Integration» και το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου, καθώς τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία και το lockdown επηρέασαν τόσο το προσωπικό και τις διαδικασίες του, όσο και τα παιδιά και τη ρουτίνα τους.

Η ΕΛΙΞ με την υποστήριξη της UNICEF, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME) ξεκίνησε από τον Μάρτιο του 2019, την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος στην Αττική για παιδιά και ενήλικες, πρόσφυγες και μετανάστες, στην Αττική.

Το πρόγραμμα ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια της ήδη επιτυχημένης παρέμβασής μας με το πρόγραμμα «Εκπαίδευση για Ένταξη» που ξεκίνησε το 2016.

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει μη τυπική εκπαίδευση και ενισχυτική διδασκαλία σε ανήλικους και ενήλικους, πρόσφυγες και μετανάστες, ώστε να συμβάλει στην ομαλή τους ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και την ελληνική κοινωνία, μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχεται καθημερινή κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών ηλικίας 3-17 ετών και υποστήριξη της μελέτης όσων πηγαίνουν στο σχολείο, καθώς και των γονέων τους.

Κάθε ωφελούμενος/-η παρακολουθεί 2 ώρες μάθημα την ημέρα (10 ώρες την εβδομάδα), οι οποίες υλοποιούνται σε πρωινές ή απογευματινές ώρες. Όλα τα μαθήματα διενεργούνται από έμπειρους πιστοποιημένους στην Ελλάδα παιδαγωγούς, ενώ στηρίζονται και από δασκάλους προερχόμενους από την εθνική κοινότητα των μαθητών, οι οποίοι λειτουργούν ως πολιτισμικοί διαμεσολαβητές και διευκολύνουν την κατανόηση του μαθήματος στη μητρική γλώσσα των παιδιών.

Καινοτόμο στοιχείο του προγράμματος αποτελεί και η προώθηση της της ψηφιακής γνώσης και της μικτής μάθησης, μέσω της χρήσης tablets και την πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας εκμάθησης γλωσσών «Akelius».

Στο Πρόγραμμα απασχολούνται δυο κοινωνικοί λειτουργοί, πεδίο παρέμβασης των οποίων αποτελούν τρεις τομείς: η δημόσια εκπαίδευση, η παιδική ευημερία και οι παραπομπές / διασύνδεση προς άλλες υπηρεσίες και φορείς για ζητήματα υγείας, στέγασης, ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης.

Για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, το helpdesk της Ελιξ μέσω του κοινωνικού λειτουργού περάτωσε συνολικά 385 περιστατικά. Ανάλυση περιστατικών:

 • Θέματα Υγείας και εμβολιασμός (MDM,EΣΥ)
 • Οδοντιατρικές εκτιμήσεις
 • Διασυνδέσεις με υπηρεσία ασύλου για έκδοση ΠΑΑΥΠΑ. Εύρεση φαρμάκων και τρόπων διασύνδεσης για βαριά περιστατικά ασθένειας (επιληψία) με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Ανηλίκων
 • Case management περιστατικών ανηλίκων με ψυχοκοινωνικά θέματα (φαινόμενα αυτοτραυματισμού, αποτράβηξη από σχολικό περιβάλλον, περιπτώσεις διαχείρισης τραύματος από ασέλγεια και βιασμό σε πρότερη ηλικιακή βαθμίδα, διαχείριση απώλειας γονέα)
 • Νομικά θέματα ανανέωσης και έκδοσης επίσημων χαρτιών από Υπηρεσία Ασύλου. Αιτήματα οικογενειακης επανενωσης και διασύνδεση μέσα από οργανώσεις (HIAS, DfC, GCR) . Έγγραφα απώλειας και συγκέντρωση δικαιολογητικών για ενέργειες σύμφωνες με το νέο site του υπουργείου μεταναστευτικής.
 • Προσπάθεια προεγγραφής όσο γίνεται περισσότερων μαθητών στη δημόσια εκπαίδευση πριν τις διακοπές του καλοκαιριού
 • Ρούχα και παπούτσια σε 38 οικογένειες
 • Παραπομπές για ψυχιατρικά νοσήματα σε Βαβέλ και Ζεύξις αλλά και ΕΣΥ
 • Ανανεώσεις καρτών ανεργίας και αιτήσεις για επιδόματα όσων δικαιούνται βάσει δελτίου διεθνούς προστασίας
 • Covid 19 secure policy implementation σε όλους τους ωφελούμενους του προγράμματος (παιδιά και γονείς) - prevention measures
 • Εύρεση βοηθημάτων κίνησης μέσα από διασύνδεση με κοινωνικά ιατρεία για ωφελούμενο-ανήλικο με κινητικά προβλήματα
 • Συμμετοχή στα ως τώρα επίσημα σχήματα παιδικής προστασίας σε Συνήγορο του Πολίτη, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, συνεργασία με ΕΚΚΑ για οικογένεια σε ευαλωτότητα (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης) κλπ
 • Συνεχής εποπτεία ωφελούμενων σε θέματα οικογενειακής συνοχής, αξιολόγηση κινδύνων και επισφαλών καταστάσεων και ανατροφοδότηση καταστασεων που έχρηζαν αξιολόγηση 

Το social helpdesk της Ελιξ λειτουργεί δια ζώσης και εξ αποστάσεως, σεβόμενοι τους κανόνες παιδικής προστασίας και τηρώντας GDPR. Οι ωφελούμενοι έχουν χτίσει μια δυνατή σχέση και απευθύνονται στην οργάνωση για πληθώρα θεμάτων που τους απασχολούν. Τα περιστατικά case management αξιολογούνται σε εβδομαδιαία βάση και η πρόοδός τους καταγράφεται σε ειδικό φάκελο με περιορισμένη πρόσβαση.

Παράλληλα, η ψυχολόγος του Προγράμματος παρέχει αφενός ομαδική και προσωπική υποστήριξη στο προσωπικό της ΕΛΙΞ, και αφετέρου παρακολουθεί παιδιά και οικογένειες, ενισχύοντας έτσι το ολιστικό πλαίσιο προσέγγισης της σχολικής και κοινωνικής ένταξης των μαθητών/τριών μας, κυρίως εντοπίζοντας ευάλωτες περιπτώσεις και παρέχοντας σειρά εξατομικευμένων συναντήσεων με τους/τις ωφελούμενους/ες της ΕΛΙΞ.

Επίσης, 278 παιδιά που φοιτούσαν αυτή την περίοδο στο πρόγραμμα είχαν δικαίωμα εγγραφής στην δημόσια εκπαίδευση από τα οποία, τα 180 παρακολουθούν και το δημόσιο σχολείο (95 κορίτσια και 85 αγόρια).

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει:

 • Μαθήματα προσχολικής εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 3-5 ετών.
 • Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών.
 • Μαθήματα αγγλικής γλώσσας σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών.
 • Μαθήματα θετικών επιστημών σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών.
 • Μαθήματα καλλιέργειας βασικών δεξιοτήτων ζωής (Life skills).
 • Μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε γονείς και ενήλικες.

Σύντομος απολογισμός του προγράμματος για τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο 2020:

 • 468 παιδιά ηλικίας 3-17 ετών συνολικά εγγεγραμμένα στο πρόγραμμα 260 αγόρια και 208 κορίτσια.
 • 119 γονείς, 71 άντρες, 48 γυναίκες.
 • 21 διαφορετικές εθνικότητες και 16 διαφορετικές μητρικές γλώσσες.
 • 5.384 ωριαία μαθήματα (Ελληνικά & Μαθηματικά και Αγγλικά) παρασχέθηκαν συνολικά στα παιδιά και 1.114 ωριαία μαθήματα στους γονείς.
 • 21 εκπαιδευτικοί (συμπεριλαμβανομένων των μεταφραστών), 2 κοινωνικοί λειτουργοί και μία ψυχολόγος στελεχώνουν συνολικά το πρόγραμμα και υποστηρίζουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Στην Αττική το πρόγραμμα υλοποιείται σε 2 εκπαιδευτικά κέντρα: στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας προσφύγων του Ελαιώνα και στο εκπαιδευτικό κέντρο της ΕΛΙΞ στην Πατησίων 20.

Σχετικά Άρθρα

Copyright © 2013 ΕΛΙΞ Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.     [Όροι Χρήσης]

Υποστήριξε την ΕΛΙΞ
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την πολιτική cookies. Συμφωνώ