ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΟ

Η ΕΛΙΞ συμμετέχει στο “Be the change: conflict as catalyst for transformation and empowerment”, ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των Ευρωπαίων πολιτών για την αντιμετώπιση των διαπροσωπικών τους συγκρούσεων και στην προσπάθειά τους να τις μετασχηματιστούν σε ευκαιρίες μάθησης, ανάπτυξης και επικοινωνίας προκειμένου να διευκολυνθούν οι σχέσεις και η ανάπτυξη μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς.

Το παρόν έργο επιδιώκει να βελτιώσει τη συνολική ποιότητα της κατάρτισης και της μάθησης στον τομέα της διαχείρισης των συγκρούσεων, συγκεντρώνοντας τους φορείς από τους επίσημους, μη τυπικούς τομείς της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής οικονομίας καθώς και τους εκπαιδευόμενους. Μαζί, θα αναπτύξουν μεθόδους μάθησης που συνδυάζουν διαφορετικές μεθόδους και προσεγγίσεις για την καλύτερη επίτευξη του γενικού στόχου: τη μετατροπή των συγκρούσεων σε ευκαιρίες ανάπτυξης των ατόμων και των σχέσεών τους.

Ο κύριος στόχος αυτού του έργου "Be the change" είναι να προτείνει μια καινοτόμο και διεπιστημονική διδασκαλία του μετασχηματισμού των συγκρούσεων, αναπτύσσοντας ένα καινοτόμο και διατομεακό πρόγραμμα σπουδών βασισμένο σε μια εταιρική σχέση μεταξύ των σημερινών παρόχων και εκπαιδευόμενων.

Το έργο θα συντονιστεί από τον οργανισμό Solidarités Jeunesses και άλλοι οργανισμοί που θα συμμετέχουν μαζί με την ΕΛΙΞ θα είναι οι Agareso, Concordia UK, Egyesek, Elix, Inex sda, Link, Proyecto Kieu, το Πανεπιστήμιο του Coventry και E-graine d'images.

Οι κύριες δραστηριότητες του έργου μπορούν να αναλυθούν σε μια σειρά ενεργειών, εργαστηρίων και πνευματικών παραγωγών ως εξής:

Training C1- Be the change: η διαχείριση των συγκρούσεων για ειρηνικό διάλογο.
Αυτό το 5ήμερο πρόγραμμα έχει στόχο να αναπτύξει τις δεξιότητες των συμμετεχόντων στη διαπροσωπική διαχείριση των συγκρούσεων, αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις προοπτικές τους μέσα από τη χρήση θεάτρου και θεάτρου.

Training C2 - Transforming conflict through Participative Video and non formal education:
Αυτή η εκπαίδευση διάρκειας 5 ημερών στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του συμμετέχοντα στη διαπροσωπική διαχείριση των συγκρούσεων με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της γνώσης τους και την επίλυση των ανησυχιών τους μέσω της συμμετοχικής προσέγγισης περιεχομένου βίντεο κατά τη διάρκεια μαθημάτων διαχείρισης συγκρούσεων που βασίζονται στη συλλογική νοημοσύνη και τη μάθηση από ομοτίμους.

Training C3 - Be the Change: 5 ημέρες για να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό μαζικό μάθημα Open Online (MOOC) για τη Μεταμόρφωση των Συγκρούσεων.
Το Εργαστήριο θα φιλοξενήσει συμμετέχοντες για 5 ημέρες, υποστηριζόμενοι από 2 παιδαγωγικούς μηχανικούς. Στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι να επιστρέψει οι μαθητές στο κέντρο της κατάρτισης της μηχανικής για να δημιουργήσουν εργαστήρια με βάση τις ανάγκες τους και να συνδυάσουν τις 4 διαφορετικές προσεγγίσεις που μελετήθηκαν σε προηγούμενα εργαστήρια, ώστε με τη σειρά τους να γίνουν φορείς παροχής γνώσεων.

Το παράγωγο αυτού του έργου θα είναι ένα MOOC που θα συνδυάζει τις 4 προσεγγίσεις και τους τομείς που εμπλέκονται στο σχέδιο και θα δημιουργηθούν από τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας.

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα για το πρόγραμμα αυτό έγκειται κυρίως στην ανάπτυξη ενός διεπιστημονικού προγράμματος κατάρτισης για τη διαχείριση των συγκρούσεων, ελεύθερου και προσιτού σε όλους χάρη σε εκτεταμένο έργο διάδοσης και στην ενίσχυση της ενδυνάμωσης των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών / εκπαιδευτών.

Χρονοδιάγραμμα:

tc be the change elix 2019 timetable

Σχετικά Άρθρα

Copyright © 2013 ΕΛΙΞ Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.     [Όροι Χρήσης]

Υποστήριξε την ΕΛΙΞ
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την πολιτική cookies. Συμφωνώ